Как да започна обучение

Здравейте,

Вие се намирате в модула за дистанционно обучение на учебен център "Европартнер"

Вашето обучение ще протече в няколко стъпки. 

За да можете да четете всички текстове и видео материали, трябва да имате инсталирани на компютъра си програми за четене на PDF файлове  PDF и видео файлове /примерно VLC VLC /.

Предлаганите курсове са тематични. Учебните ресурси включват отделни  презентации, помощни материали, филмчета, нормативна база и тест.

 Презентациите са в PDF формат PDF. Презентацията носи името на темата. След "кликване" върху нея, тя се отваря в отделен прозорец.

Вие може да влизате във всяка тема /презентация/ и останалите ресурси по всяко време, независимо от последователността им.

След презентациите има и тест, който трябва да попълните. Тестът се смята за успешно решен при 60% успеваемост. Дадени са възможности за повторно попълване на теста. 

Вашето обучение ще завърши, след като преминете през всички презентации и попълните съответния тест.

Когато прецените, че сте завършили обучението, отивате в секцията "Приключване на обучението". Следвайте инструкциите в нея. След попълване на  полетата за приключило обучение, ще получим автоматично E-mail от Вас, че Вашето обучение е приключило.

 По пощата на посочения от Вас адрес ще изпратим оригинала на удостоверението за завършено обучение /курс/ и оригиналната фактура. 

Материалите предоставени Ви по време на обучението /презентации PDF, текстове text, видео файлове film и др./ са само за Ваше ползване, за целите на обучението. Нямате право да ги предоставяте на други лица и субекти, както и да ги разпространявате под каквато и да е форма. 

Ако по време на обучението Ви възникнат въпроси, или проблеми с програмата и на същите няма отговор в секция "Въпроси и отговори" , моля да се обърнете към нас на :

E-mail: europartner@gmail.com

GSM : 0888 673 423

Пожелаваме Ви приятно и успешно обучение !

управител: инж. Нина Сандева

Последно модифициране: понеделник, 26 декември 2016, 18:51